Licenties en certificeringen

Hogan

Hogan

 • HOGAN HPI HOGAN PERSONALITY INVENTORY

  De HPI beschrijft de normale of positieve persoonlijkheid: kwaliteiten die beschrijven hoe mensen omgaan met anderen wanneer ze op hun best zijn. Of het nu je doel is om de juiste medewerkers te vinden of om medewerkers tot sterke leiders te laten groeien, het beoordelen van een normale persoonlijkheid geeft waardevol inzicht in hoe mensen werken, hoe ze leidinggeven en hoe succesvol ze zullen zijn.

 • HOGAN HDS HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

  De HDS beschrijft de donkere kant van persoonlijkheid: kwaliteiten die naar voren komen in tijden van verhoogde spanning en die relaties kunnen verstoren, reputaties kunnen schaden en de kansen op succes van mensen kunnen verkleinen. Door de duistere persoonlijkheid te beoordelen, kunnen individuen prestatierisico's herkennen en vermijden voordat ze een probleem worden.

 • HOGAN MVPI MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

  De MVIP beschrijft persoonlijkheid van binnenuit: de kerndoelen, waarden, drijfveren en interesses die bepalen wat we verlangen en nastreven. Door waarden te beoordelen, kunnen mensen begrijpen wat hen motiveert om te slagen en in wat voor soort functie, baan en omgeving ze het meest productief zullen zijn.

Hudson

Hudson

 • HUDSON BAQ BUSINESS ATTITUDE QUESTIONNAIRE

  De BAQ voorspelt professioneel gedrag van verschillende soorten medewerkers (van arbeider tot senior management) met 25 persoonlijkheidsfacetten gebaseerd op het alom aanvaarde ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel.

 • HUDSON MDQ MOTIVATIONAL DRIVES QUESTIONNAIRE

  Iemands prestatie wordt niet enkel bepaald door wat hij/zij kan. Ook wat hij/zij wil, speelt hierin een belangrijke rol. Het bepaalt niet alleen de inzet maar ook de richting waarin iemand zich ontwikkelt en vooral, of iemand de functie graag uitoefent. En wat iemand graag doet, doet hij/zij nu eenmaal beter. De MDQ meet maar liefst 15 dimensies van motivatie gebaseerd op de meest recente motivatietheorieën. In deze vragenlijst hoeft de respondent niet weer te geven wat hij kan, maar kan hij aangeven wat hem boeit in een job en motiveert om goed te presteren. 

TalentLogiQs

TalentLogiQs

 • TALENTLOGIQS CFP CAREER FITNESS PROFILER

  De CFP is specifiek ontwikkeld om individuen te helpen om de eigen loopbaan in handen te nemen.  

  Het CFP-rapport brengt drie hedendaagse wetenschappelijke modellen samen in één document: 

  • Loopbaanwaarden: wat motiveert iemand in de loopbaan, wat is subjectief loopbaansucces voor de respondent? 
  • Loopbaanattitudes: neemt de respondent de loopbaan zelf in handen? 
  • Energie/stress balans: hoe staat de respondent in de huidige professionele situatie in termen van energie en stress? 
 • TALENTLOGIQS CDT CAREER DISCOVERY TRAJECTORY

  De CDT is een collectieve aanpak die medewerkers in staat stelt hun loopbaan in handen te nemen. In de groepsaanpak is een wetenschappelijk onderbouwde tool geïntegreerd.

  De CDT is ontwikkeld voor organisaties die bereid zijn om:

  • Hun talentcultuur te verschuiven naar meer loopbaantevredenheid en zelfsturing.
  • Hun medewerkers te helpen om actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan, met de mogelijkheid om zowel hun loopbaantevredenheid te waarborgen als hun eigen inzetbaarheid te bevorderen.
  • De rol van de manager te verduidelijken en hem effectieve hulpmiddelen geven om zinvolle loopbaangesprekken mogelijk te maken en de retentie te vergroten.
 • TALENTLOGIQS TRP TALENT REVIEW PROFILER

  De TRP-oplossing biedt managers een dashboard waarmee ze vooroordelen en subjectiviteit kunnen vermijden bij hun talent reviews en opvolgingsplanning.

  Het houdt rekening met zowel individuele perspectieven als die van de organisatie en biedt managers wetenschappelijk onderbouwde informatie voor een gefundeerde besluitvorming. Gegevens worden verzameld via een online vragenlijst die wordt ingevuld door medewerkers en hun managers.

  Het TRP-dashboard:

  • Geeft managers een duidelijk beeld van motivatie, risico's en potentieel in hun organisatie.
  • Vertelt wanneer en met wie managers een gesprek moeten hebben.
  • Laat zien waar het gesprek over zou moeten gaan en welke mogelijke acties er ondernomen kunnen worden voor ontwikkeling en preventie.
Thomas

Thomas

 • THOMAS PPA PERSONAL PROFILE ANALYSIS

  De PPA geeft informatie over de angsten, motivatoren, waarden en gedragsstijl van een respondent door middel van vier belangrijke profielfactoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Compliance.

TALENTx7

 • TALENTx7 ASSESSMENT

  De TALENTx7 Assessment integreert wetenschap in beslissingen over talentmanagement. Harde gegevens worden onderzocht om iemands learning agility en leiderschapspotentieel te meten. De TALENTx7 Assessment elimineert veel van het giswerk, perceptuele vooroordelen en subjectiviteit van selectie en jaarlijkse talent reviews.